Veilig en duurzaam de weg op!

Werkvakverlichting.nl is gericht op een duurzame en flexibele dienstverlening voor het toepassen van tijdelijke werkvakverlichting bij wegwerkzaamheden. De door ons geplaatste lichtunits voldoen aan de geldende RWS-richtlijnen welke speciaal hiervoor zijn opgesteld. Deze lichtunits worden ook wel Quick-cubes, LED-cubes, Light-cubes genoemd.

Deze werkvakverlichting bestaat uit lichtunits, voorzien van uitschuifbare lichtmasten met LED-armaturen. Deze units zijn CO2-neutraal, masten met een vervuilend aggregaat zijn verleden tijd.

Het plaatsen en verwijderen van deze lichtunits gebeurd binnen de afzetting voor de wegwerkzaamheden zelf. Er is dus geen extra afzetting meer nodig voor zowel het plaatsen alsook het verwijderen van lichtmasten, en ook heeft de weggebruiker geen obstakels meer in beeld. De hinder voor de weggebruikers wordt zo nog meer tot een minimum beperkt.